Privacybeleid

A. (Bert) Willemsen, gevestigd aan de Herman Robbersstraat 30, 2024 HJ Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Herman Robbersstraat 30
2024 HJ Haarlem
023-5264694

Persoonsgegevens die ik verwerk

A. Willemsen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres en woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bertwillemsen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

A. Willemsen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Contact onderhouden via e-mail of telefoon
 • Versturen van bestellingen
 • Versturen van facturen en afhandelen van betalingen

Geautomatiseerde besluitvorming

A. Willemsen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van A. Willemsen) tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

 • E-mail
  Zolang als nodig voor de lopende werkzaamheden en contacten
 • Bestellingen met door u verstrekte persoonlijke gegevens
  Zolang als nodig voor de lopende werkzaamheden/bestellingen
 • Facturen met door u verstrekte persoonlijke gegevens
  7 jaar in verband met fiscale wetgeving

A. Willemsen verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

A. Willemsen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

A. Willemsen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

A. Willemsen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door A. Willemsen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u bezit in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bertwillemsen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

A. Willemsen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

A. Willemsen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@bertwillemsen.nl. A. Willemsen heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • De website is beveiligd met een SSL certificaat, zodat door u verstrekte gegevens in het contactformulier versleuteld naar mij wordt verzonden. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • De toegang tot de web omgeving en database is beveiligd met een combinatie van gebruikersnaam en sterk wachtwoord.
 • Tevens is de website voorzien van anti hacking software die diverse vormen van hacking bemoeilijkt of voorkomt
 • De website wordt gehost op een Nederlandse server en is zodoende gebonden aan Europese wetgeving.
 • Mijn administratieve systeem is beveiligd met firewall en antivirus software
 • MIjn email wordt via een TLS verbinding versleuteld ontvangen en verstuurd.

Dit document is naar waarheid en beste weten opgemaakt te

Haarlem, 21 mei 2018

Bert Willemsen, A. Willemsen

 

nl_NLNederlands